Leczenie atopowego zapalenia skóry

Leczenie atopowego zapalenia skóry przebiega skuteczniej, kiedy występuje współpraca pomiędzy lekarzem, pacjentem i jego rodziną. Plan leczenia lekarz dobierze na podstawie czynników takich jak: występujące objawy choroby, wiek pacjenta, ogólny stan zdrowia. Przez staranne stosowanie się do zaleceń lekarza oraz zwracanie uwagi na pomocne i szkodzące czynniki, pacjent lub członek rodziny sprawujący opiekę, odgrywają znaczną rolę w powodzeniu stosowanej terapii. Większość pacjentów, wprowadzając zmiany w stylu życia i odpowiednio dbając o skórę, zauważy poprawę stanu choroby.

Dwa główne cele leczenia egzemy do których dąży lekarz to: wyleczenie skóry i zapobieganie nawrotom choroby. Pomocne w ich realizacji może być wypracowanie odpowiednich procedur pielęgnacji skóry oraz unikanie substancji, które powodują podrażnienia skóry i wyzwalają reakcję układu immunologicznego wraz z procesem swędzenia i drapania. Istotne jest, aby pacjent czy też członkowie rodziny odnotowywali wszelkie zmiany, jakie zachodzą w stanie skóry w reakcji na leczenie, a także żeby stale starali się rozpoznawać, które metody leczenia działają najlepiej.

Do głównych sposobów leczenia atopowego zapalenia skóry zaliczają się:

 • Leki na egzemę (link).
 • Dbanie o skórę atopową (link).
 • Unikanie alergenów (link).
 • Fototerapia - Użycie fal światła ultrafioletowego A lub B, jako samodzielnej terapii lub w połączeniu z innymi metodami leczenia, mogą być skuteczne w leczeniu łagodnej do umiarkowanej egzemy. Jeśli lekarz uzna, że fototerapia będzie użyteczna w leczeniu objawów atopowego zapalenia skóry, zastosuje on minimalną konieczną ekspozycję i będzie dokładnie monitorował skórę.

Leczenie egzemy atopowej u niemowląt i dzieci

 • Zapewniaj dziecku letnie kąpiele.
 • Nanoś środek nawilżający bezpośrednio po kąpieli.
 • Utrzymuj krótkie paznokcie u dziecka.
 • Wybieraj miękkie tkaniny bawełniane przy zakupie ubrań.
 • Rozważ używanie leków przeciwhistaminowych w celu wywoływania snu i redukcji drapania w nocy.
 • Utrzymuj dziecko w chłodzie; uniknaj sytuacji, w których zachodzi przegrzanie.
 • Naucz się rozpoznawać infekcje skóry i natychmiast szukaj pomocy, gdy ta wystąpi.
 • Próbuj skupiać uwagę dziecka na różnych czynnościach, aby powstrzymać je przed drapaniem.
 • Identyfikuj i usuwaj czynniki drażniące i alergeny

Kontrolowanie atopowego zapalenia skóry

 • W miarę możliwości unikaj drapania lub pocierania skóry.
 • Chroń skórę przed nadmierną wilgocią, czynnikami drażniącymi i szorstkimi ubraniami.
 • Utrzymuj chłodną, stabilną temperaturę i stały poziom wilgotności.
 • Ogranicz ekspozycję na kurz, dym papierosowy, pyłki roślin i sierść zwierząt.
 • Rozpoznawaj i ograniczaj stres.