Częstość występowania atopowego zapalenia skóry

Atopowe zapalenie skóry jest chorobą występującą bardzo często, w mniej więcej tym samym stopniu u obu płci. Może pojawić się w dowolnym wieku, jednak najczęściej rozpoczyna się w okresie niemowlęcym lub w dzieciństwie. Według naukowców, u szacunkowo 65% osób chorych objawy atopowego zapalenia skóry pojawiają się w pierwszym roku życia, a przed ukończeniem pięciu lat symptomy choroby ma około 85% pacjentów. Początek schorzenia po trzydziestym roku życia jest mniej powszechny i często jego powodem jest narażenie skóry na trudne warunki. Zwiększone ryzyko zachorowania na egzemę mogą mieć ludzie żyjący w miastach lub w klimacie suchym. Choroba ta często jest przyczyną niepełnosprawności w miejscu pracy.

Dokładna ocena ilości osób dotkniętych atopowym zapaleniem skóry jest ciężka do wykonania. Wiele osób twierdzi że ma objawy, jednak nie zostali nigdy zdiagnozowani przez lekarza. Wśród niemowląt i młodych dzieci, szacunkowo od 10% do 20% ma symptomy choroby, z czego około 60% nadal doświadcza jednego lub więcej symptomów w dorosłości. Rozpowszechnienie schorzenia wśród dorosłych wynosi mniej więcej od 1% do 3%, natomiast wśród ludzi w dowolnym wieku częstość występowania atopowego zapalenia skóry ocenia się na około 7%.